Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Zaproszenie na spotkanie CHTN

Szanowni Państwo
Członkowie Chełmskiego
Towarzystwa Naukowego

Zarząd Chełmskiego Towarzystwa Naukowego zaprasza do udziału w zebraniu ogólnym Towarzystwa, które odbędzie się 25 października 2017 r. o godz. 16:00 w Sali senatu (105) w gmachu Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Pocztowej 54.

Porządek zebrania przewiduje uroczyste podsumowanie 20. letniej działalności Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. 

Zarząd ChTN