Previous
piątek, 20 wrz 2019r.

Kierunki zamawiane w PWSZ

W dniu 18 grudnia 2008r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie podpisała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę na realizację zadań w ramach projektu systemowego: "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż", IV Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – "Szkolnictwo wyższe i nauka", Poddziałanie 4.1.2 – "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy". Uczelnia otrzymała wsparcie finansowe na realizację kształcenia na dwóch kierunkach zamawianych: Matematyka - specjalność informatyczna, Mechanika i Budowa Maszyn - specjalności: Technologia maszyn oraz Informatyka w systemach produkcyjnych.

Oferta obejmuje:

  • stypendia dla 30 najzdolniejszych studentów już od początku studiów na pierwszym roku (1000 zł przez 9 miesięcy w roku), w kolejnych latach decydować będą postępy w nauce,
  • programy wyrównawcze dla studentów pierwszego roku z matematyki i fizyki,
  • warsztaty z doradztwa zawodowego,
  • dodatkowe przedmioty: Przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych, Programowanie urządzeń mobilnych, Aplikacje przemysłowe (zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach),
  • dodatkowe kursy specjalistyczne, w tym: profesjonalny kurs projektowania, budowy i administrowania sieciami komputerowymi CISCO Certified Network Associate, kurs na uprawnienia SEP, zaawansowanej obsługi programu AutoCAD, obsługi programu INVENTOR, obsługi programu Solid Edge, kurs grafiki komputerowej, kurs programowania obrabiarek numerycznych,
  • program wyjazdów na atrakcyjne branżowe imprezy targowo-wystawiennicze,
  • praktyki w firmach współpracujących z uczelnią.

 

Projekt systemowy "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż" - Priorytet IV POKL "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".