Previous
czwartek, 08 gru 2022r.

Wydawnictwa Uczelni

Oficjalne strony tytułów:

Scientia

Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy

2016

Zdrowy styl życia uczniów w młodszym wieku szkolnym na Białorusi
Raport z badań

Autor: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-87-3

Chełm 2016

54 strony

Czytaj

2015

Zawód nauczyciela w ciągu dziejów
Skrypt dla studentów z historii wychowania

Autor: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-27-9

Chełm 2015

139 stron

Czytaj

Granica Polsko-Sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą)

Autor: Andrzej Wawryniuk

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-03-3

Chełm 2015

520 stron

2014

Problemy osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie

Redakcja: Halina Bejger, Małgorzata Łobacz

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISBN: 978-83-61149-46-0

Chełm 2014

248 stron

Matematyka dla inżynierów
Cześć II Wydanie II

Redakcja: Pituch J., Szumera A.

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-62-0

Chełm 2014

239 stron

Safety of children and youth. Current problems, different perspective

Redakcja: Beata Komorowska, Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-70-5

Chełm 2014

154 stron

Czytaj

Niedostosowanie społeczne. Teoria i doświadczenia

Redakcja: Halina Bejger, Renata Kartaszyńska

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISBN: 978-83-61149-78-1

Chełm 2014

394 stron

Diaspora ukraińska na Zachodzie a sprawa wschodniej granicy powojennej Polski w świetle analiz polskiej dyplomacji

Redakcja: Andrzej Wawryniuk

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-90-3

Chełm 2014

123 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2014

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-74-3
ISSN: 2084-6770

Chełm 2014

196 stron

Czytaj

The integration of religious education content ino the curricular content of primary education

Redakcja: Akimjaková B

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-34-7

Chełm 2014

Sylwetki nauczycieli Chełmszczyzny

Redakcja: Katarzyna Kosińska

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-58-3

Chełm 2014

62 stron

Prayer in the catechesis of pre-school and early school age children

Redakcja: Akimjaková B

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-42-2

Chełm 2014

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej

Redakcja: Beata Komorowska, Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-82-8

Chełm 2014

418 stron

Developing the science education of children at a preschool age within the context of cultural literacy

Redakcja: Rochovská I., Krupová D

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-38-5

Chełm 2014

Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwo

Redakcja: Janusz W. Sikora

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-50-7

Chełm 2015

165 stron

2013

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2013

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-30-9
ISSN: 2084-6770

Chełm 2013

232 stron

Czytaj

Encyklopedia Chełma
Tom I Cześć 2 Ludzie

Redakcja: Zygmunt Gardziński, Paweł Kiernikowski, Elżbieta Kuszelewska, Zbigniew Lubaszewski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Wydawnictwo Gaudium

ISBN: 978-83-61149-22-4
ISBN: 978-83-7548-159-4

Chełm-Lublin 2013

233 stron

Od wzgórz Golan przez Afganistan do Chełma

Redakcja: Andrzej Wawryniuk

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-02-6

Chełm 2013

129 stron

Praktyki pedagogiczne i ich znaczenie w systemie kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej

Redakcja: Elżbieta Miterka, Ewa Staropiętka-Kuna

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Miasto Chełm

ISBN: 978-83-61149-85-9

Chełm 2013

174 stron

Proces praktycznego przygotowania studentów pedagogiki PWSZ w Chełmie
Materiały szkoleniowe dla opiekunów praktyk pedagogicznych

Redakcja: Elżbieta Miterka, Ewa Staropiętka-Kuna

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Miasto Chełm

ISBN: 978-83-61149-06-4

Chełm 2013

166 stron

РОБОТА НА ТЕЛЕФОНІ ДОВІРИ

Redakcja: Бейгep Галина, Бopиcюк Світлана

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISBN: 978-83-61149-18-7

Lublin 2013

197 stron

SCIENTIA
Nr 7 2013

Redakcja: Aneta Paszkiewicz, Beata Kucharska, Zygmunt Gardziński

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISSN: 1899-0630

Chełm 2013

228 stron

Wybrane zagadnienia z pedagogiki socjalnej

Redakcja: Lenka Lachytová

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-93-4

Chełm 2013

167 stron

Laboratorium chemiczne
Materiały do prac w laboratorium chemicznym dla studentów kierunków budownictwo i elektrotechnika

Redakcja: Joanna Lamorska, Maria Wierzchoś

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-65-1

Chełm 2013

102 stron

Komunikacja tradycja i innowacje

Redakcja: Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ISBN: 978-83-61149-10-1

Chełm 2013

613 stron

Język Kultura Nauka

Redakcja: Tomasz Zygmunt

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 83-6032I-62-0

Chełm 2013

189 stron

Spajalnictwo

Redakcja: Jerzy Józwik, Paweł Lonkwic, Kamil Szydło

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-14-9

Chełm 2013

154 stron

2012

IR(A) wprowadzenie teoretyczne

Autorzy: K. Trendak, A. Tofil

ISBN: 978-83-61149-89-7

Chełm 2012

154 strony

Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza

Redakcja: R. Kornas, I. Kitowski

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-97-2

Chełm 2012

118 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Mathematics and Computer Science

No. 1/2012

Redakcja: Beata Fałda

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-81-1
ISSN: 1896-463X

Chełm 2012

193 stron

O wartościach i wartościowaniu Historia – Literatura – Edukacja

Redakcja: Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISBN: 978-83-932866-8-3

Chełm 2012

355 stron

Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem

Redakcja: M. Karwatowska, A. Siwiec

ISBN: 978-83-932866-7-6

Chełm 2012

249 stron

Umiejętności przyrodnicze a edukacja przyrodnicza w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Autorzy: I. Rochowská B. Akimjakowá (i in.)

Chełm 2012

146 stron

Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne
Aktualne problemy, różne perspektywy

Redakcja: Beáta Akimjaková, Mariusz Gwozda, Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

ISBN: 978-83-61149-69-9

Chełm 2012

264 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2012

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-73-6
ISSN: 2084-6770

Chełm 2012

250 stron

Czytaj

Edukacja biologiczna i środowiskowa – wybrane problemy

Redakcja: Małgorzata Stryjecka

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISBN: 978-83-61149-53-8

Chełm 2012

70 stron

Dialog jako sposób współistnienia II

Redakcja: B. Akimjaková, P. Mazur

ISBN: 978-83-61149-77-4

Chełm 2012

165 stron (wersja elektroniczna)

Poczet biskupów chełmskich obrządku łacińskiego

Autor: P. Mazur

ISBN: 978-83-61149-49-1

Chełm 2012

70 stron

2011

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2011

Redakcja: przewodniczący P. Mazur

ISBN: 978-83-61149-41-5

Chełm 2011

230 stron

Czytaj

SÚČASNÉ POHĽADY NA SOCIÁLNE SLUŽBY

Redakcja: Beáta Baloghová, Eva Dolinská, Tatiana Matulayová (i in.)

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-33-0

Chełm 2011

365 stron

SÚČASNÉ POHĽADY NA SOCIÁLNE PORADENSTVO

Redakcja: Milan Schavel, Darina Wiczmandyová, František Hanobík (i in.)

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-37-8

Chełm 2011

260 stron

Oblicza współczesnej kultury Chełma. Instytucje – twórcy - dokonania

Redakcja: Zygmunt Gardziński, Andrzej Stępnik

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISBN: 978-83-61149-29-3

Chełm 2011

319 stron

Encyklopedia Chełma
Tom I Ludzie

Redakcja: Zygmunt Gardziński, Zbigniew Lubaszewski, Paweł Kiernikowski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Wydawnictwo Gaudium

ISBN: 978-83-61149-13-2
ISBN: 978-83-7548-075-7

Chełm 2011

346 stron

SCIENTIA
Nr 5 2011

Redakcja: Beata Kucharska, Dominika Staszczyk

ISSN: 1899-0630

Chełm 2011

213 stron

Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne

Redakcja: Piotr Mazur, Dorota Sikora

ISBN: 978-83-61149-05-07

Chełm 2011

331 stron

Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości

Redakcja: Piotr Mazur, Elżbieta Miterka

ISBN: 978-83-61149-09-5

Chełm 2011

190 stron

Czytaj

2001 – 2011 Album Jubileuszowy

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-17-0

Chełm 2011

93 stron

2010

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2010

Redakcja: Piotr Mazur

ISBN: 978-83-61149-01-9

Chełm 2010

180 stron

Czytaj

Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce

Redakcja: Jolanta Knieja, Tomasz Zygmunt, Łukasz Brzana

ISBN: 978-83-60133-73-6

Chełm 2010

518 stron

Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku

Redakcja: Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec

ISBN: 978-83-62648-12-2

Chełm 2010

413 stron

Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku

Redakcja: Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec

ISBN: 978-83-62648-12-2

Chełm 2010

413 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Mathematics and Computer Science

No. 1/2010

Redakcja: Beata Fałda

ISBN:978-83-61149-92-7

ISSN:1896-463X

Chełm 2010

212 stron

Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza

Redakcja: Rafał Kornas

ISBN: 978-83-61149-88-0

Chełm 2010

88 stron

SCIENTIA
Nr 4 2010

Redakcja: Zygmunt Gardziński, Beata Kucharska, Dominika Staszczyk

ISBN: 978-83-61149-88-0

Chełm 2010

88 stron

Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne

Redakcja: Piotr Mazur, Dorota Sikora

ISBN: 978-83-61149-76-7

Chełm 2010

358 stron

Podstawy procedur operacyjnych IFR wprowadzenie

Robert Siwiński, Piotr Górski

ISBN: 978-83-61149-96-5

Chełm 2010

101 stron

2009

Chełm Nieznany 2
Tradycje kolejowe Chełma

Redakcja: Beata Jarosz

ISBN:978-83-61149-72-9

Chełm 2009

188 stron

Chełm Nieznany
Ludzie Miejsca Wydarzenia

Redakcja: Małgorzata Karwatowska

ISBN:978-83-61149-52-1

Chełm 2009

318 stron

Moja Szkoła…
Wspomnienia nauczycieli Chełmszczyzny

Redakcja: Piotr Mazur

ISBN:978-83-61149-64-4

Chełm 2009

153 strony

Dzielenie bezodpadowe metalowych prętów okrągłych

Arkadiusz Tofil, Zbigniew Pater

ISBN:978-83-61149-56-9

Chełm 2009

148 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Technical Science

No. 1/2009

Redakcja: Arkadiusz Tofil

ISBN:978-83-61149-68-2

ISSN:1898-9160

Chełm 2009

147 stron

 

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Mathematics and Computer Science

No. 1/2009

Redakcja: Beata Fałda

ISBN:978-83-61149-48-4
ISSN:1896-463X

Chełm 2009

228 stron

Matematyka dla inżynierów
Część I Wydanie II

Redakcja: Józef Pituch, Agnieszka Szumera

ISBN:978-83-61149-60-6

Chełm 2009

247 stron

SCIENTIA
Nr 3 2009

Redakcja: Beata Kucharska, Dominika Staszczyk

ISSN: 1899-0630

Chełm 2009

132 strony

2008

SCIENTIA
Nr 2 2008

Redakcja: Kamil Piech

ISSN: 1899-0630

Chełm 2008

206 stron

SCIENTIA
Nr 1 2008

Redakcja: Kamil Piech, Beata Kucharska

ISSN: 1899-0630

Chełm 2008

202 strony

Frazeologia lotnicza

Andrzej Fellner, Józef Zając

ISBN:978-83-61149-44-6

Chełm 2008

542 strony

Mniejszość niemiecka na Lubelszczyźnie w latach 1915-1939

Nr 1 2008

Redakcja: Katarzyna Wójcik

ISBN:978-83-61149-40-8

Chełm 2008

268 stron

Pamięć i miejsce Doświadczenie przeszłości na pograniczu

Redakcja: Dominika Staszczyk, Anna Szymańska

ISBN:978-83-61149-32-3

Chełm 2008

297 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Mathematics and Computer Science

No. 1/2008

Redakcja: Józef Zając

ISBN:978-83-61149-28-6

ISSN:1896-463X

Chełm 2008

339 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Technical Science

No. 1/2008

Redakcja: Józef Zając

ISBN:978-83-61149-36-1

ISSN:1898-9160

Chełm 2008

151 stron

2007

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Mathematics and Computer Science

No. 2/2007

Redakcja: Dariusz Partyka, Józef Zając

ISBN:978-83-61149-24-8

ISSN:1896-463X

Chełm 2007

101 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Mathematics and Computer Science

No. 1/2007

Redakcja: Dariusz Partyka, Józef Zając

ISBN: 978-83-61149-20-0

Chełm 2007

267 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Technical Science

No. 2/2007

Redakcja: Andrzej Fellner, Józef Zając

ISBN:978-83-61149-16-3

Chełm 2007

166 stron

Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej metali

Zbigniew Pater, Grzegorz Samołyk

ISBN: 978-83-61149-12-5

Chełm 2007

305 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Technical Science

No. 1/2007

Redakcja: Andrzej Fellner, Józef Zając

ISBN:978-83-924536-6-6

Chełm 2007

233 strony

Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych

Redakcja: Henryk Kardela, Tomasz Zygmunt

ISBN:978-83-61149-04-0

Chełm 2007

302 strony

Pogranicze: Obsesje – Projekcje - Projekty

Redakcja: Monika Bednarczuk, Beata Kucharska

ISBN:978-83-924536-8-0

Chełm 2007

386 stron

VI Konferencja Informatyki Stosowanej

Redakcja: Józef Zając

ISBN:978-83-924536-5-9

Chełm 2007

292 strony

Matematyka dla inżynierów
Część II, Wydanie I

Redakcja: Józef Pituch

ISBN:978-83-61149-00-2

Chełm 2007

203 strony

II Konferencja GIS i GPS w praktyce

Redakcja: Józef Zając

ISBN:978-83-924536-7-3

Chełm 2007

96 stron

The Craft of Interpretation: The English Canon

Redakcja: Anna Kędra-Kardela, Leszek S. Kołek

ISBN: 978-83-924536-9-7

Chełm 2007

217 stron

Akronimy i skróty lotnicze

Redakcja: Andrzej Fellner, Joanna Fellner, Józef Zając

ISBN:978-83-61149-08-8

Chełm 2007

502 strony

2006

I Sympozjum GIS i GPS w praktyce

Redakcja: Józef Zając

ISBN: 83-916528-4-X

Chełm 2006

236 stron

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Uczelnia Regionu Nadbużańskiego
2001-2006 Album Jubileuszowy

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 83-884-74-97-9

Chełm 2006

112 stron

Matematyka dla inżynierów
Część I Wydanie I

Redakcja: Józef Pituch

ISBN: 83-924536-3-8

Chełm 2006

165 stron

Frazeologia lotnicza

Redakcja: Andrzej Fellner, Józef Zając

ISBN: 83-924536-0-3

Chełm 2006

377 stron

Rozwój infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i europy

Redakcja: Józef Zając, Andrzej Fellner

ISBN: 83-924536-1-1

Chełm 2006

178 stron

I konferencja znaczenie technik satelitarnych w działalności człowieka

Redakcja: Józef Zając

ISBN:83-924536-2-X

Chełm 2006

195 stron

Spotkania polsko-ukraińskie Język - Kultura - Literatura

Redakcja: Halina Pelcowa

ISBN: 83-916528-8-2

Chełm 2006

357 stron

V Konferencja Informatyki Stosowanej

Redakcja: Józef Zając

ISBN: 83-916528-3- 1

Chełm 2006

362 strony

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Mathematics and Computer Science

No. 2/2006

Redakcja: Dariusz Partyka, Józef Zając

ISBN:83-924536-4-6

ISSN:1896-463X

Chełm 2006

278 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Mathematics and Computer Science

No. 1/2006

Redakcja: Dariusz Partyka, Józef Zając

ISBN: 83-916528-7-4

Chełm 2006

143 strony

2005

Czwarta Konferencja Entuzjastów Informatyki

Rada Programowa: Józef Zając, Dariusz Partyka, Krzysztof Bederski, Krzysztof Murawski, Paweł Mikołajczak

ISBN: 83-916528-2-3

Chełm 2005

285 stron

2004

Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki

Rada Programowa: Józef Zając, Dariusz Partyka, Krzysztof Bederski, Andrzej Daniluk, Beata Fałda

ISBN: 83-916528-6-6

Chełm 2004

264 strony

2003

Druga Konferencja Entuzjastów Informatyki

Rada Programowa: Józef Zając, Dariusz Partyka, Krzysztof Bederski, Andrzej Daniluk

ISBN: 83-916528-5-8

Chełm 2003

164 strony

2002

Pierwsza Konferencja Entuzjastów Informatyki

Rada Programowa: Józef Zając, Dariusz Partyka, Krzysztof Bederski, Andrzej Daniluk

ISBN: 83-916528-1-5

Chełm 2002

203 strony

2001

Zagadnienia nieliniowe w matematyce i fizyce

Redakcja: Tadeusz Martyniuk, Józef Zając

Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISBN: 83-915-611-0-0

Chełm 2001

182 strony