Previous
czwartek, 08 gru 2022r.

Konferencje i seminaria

2014
11 – 12 grudnia VIII Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce
24 – 27 września Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „75 rocznica wybuchu II wojny światowej: geneza – przebieg wojny – konsekwencje”
29 czerwca – 2 lipca XVIIth Conference on Analytic Functions and Related Topics
23 – 25 czerwca Międzynarodowa konferencja naukowa: Człowiek – Media – Kultura
4 - 6 czerwca Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS IN MECHANICAL ENGINEERING" - PRO-TECH-MA 2014
2 czerwca Seminarium pod tytułem: ,,Zastosowanie aparatury naukowo - badawczej oraz oprogramowania firmy LMS A Siemens Business w badaniach naukowych i praktyce przemysłowej"
12 maja IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
9 - 10 maja V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne – W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
9 maja Posiedzenie POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPAWALNICZEGO w Centrum Studiów Inżynierskich
9 kwietnia Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie. Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu
4 – 5 kwietnia Międzynarodowa konferencja naukowa: Przełamywanie tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży
2013
4 grudnia Wykład otwarty pt. WOJNY jako jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Wykład przeprowadził dr Andrzej Rybak, autor publikacji na temat jeńców wojennych, ich losów i miejsc odosobnienia na przykładzie Chełma i powiatu chełmskiego
29 listopada Seminarium Partnerstwo Wschodnie po szczycie w Wilnie – perspektywy rozwoju
20 listopada Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa pt. „Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju”
17 – 18 listopada I Międzynarodowe Seminarium z Funkcji Analitycznych (Ist International Seminar on Analytic Functions)
8 listopada VII Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce
3 października Wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza pt. "Odkrywając wolność". Wykład był częścią obywatelskiej kampanii Forum Obywatelskiego Rozwoju, która miał na celu dotrzeć do kilkuset tysięcy ludzi i ponownie wprowadzić pojęcie wolności do dyskursu publicznego w Polsce.
20 – 22 czerwca Międzynarodowa konferencja naukowa: Płeć, ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce
13 maja III Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów ,,Uczeń z niepełnosprawnością w dobie globalizacji”
28 kwietnia I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Edukacja Wczesnoszkolna – Egzemplifikacje w Praktyce”
19 kwietnia Seminarium pt. "Wielka Brytania, Irlandia i Dania: 40 lat od rozszerzenia WE/UE"
22 stycznia Sympozjum naukowe nt.: „Chełmszczyzna w Powstaniu Styczniowym”
2012
25-26 października VI Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce
19 października I Konferencja Metodyczna Szkoła XXI wieku „Nauczycielu, Dyrektorze, nie bój się nowoczesnej technologii. Wykorzystaj ją w pracy. Nie wiesz jak? Przyjedź do Chełma na I Konferencję Metodyczną Szkoła XXI wieku” organizowana przez wydawnictwo „EduFakty – Uczę Nowocześnie”, przy współorganizacji PWSZ w Chełmie
13-14 września II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza”
21-23 czerwca Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komunikacja - Tracycja i Innowacje"
28 maja Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
11 maja Seminarium naukowe „Rozbudzanie aktywności a osiągnięcia edukacyjne dziecka”
9-10 maja III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne
16 marca Dyktando Chełmskie – IV Edycja
2011
3 listopada Seminarium Naukowe "Nauczyciel kreatorem działań edukacyjnych"
26-29 czerwca XVIth Conference on Analytic Functions and Related Topics
17-19 czerwca Konferencja naukowa "Aksjologiczne aspekty dyskursu humanistycznego"
7 czerwca "Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych?" - spotkanie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
30 maja Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów "Samotność dziecka we współczesnej rodzinie"
27 maja Konferencja Matematyki i Informatyki Stosowanej
9-10 maja II Międzynarodowa konferencja naukowa "Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne"
8 kwietnia Seminarium naukowe "Etyczny wymiar relacji interpersonalnych nauczyciel - uczeń"
2010
9-10 września V konferencja "GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce"
24-25 maja 2010r Konferencja Naukowa ,,Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce''
9 czerwca "Wybory samorządowe 27 maja 1990 – 20 lat samorządu terytorialnego w Chełmie i regionie"- studencka konferencja naukowa
8 czerwca Spotkanie promujące dobre praktyki biznesowe w przedsiębiorstwach. Spotkanie prowadził Piotr Kuśmierz - właściciel Kancelarii Ubezpieczeniowej Expert.
7 czerwca III Dyktando Chełmskie
31 maja – 1 czerwica "Przeobrażenia w języku, kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku"- konferencja międzynarodowa
28 - 29 maja IX Konferencja Informatyki Stosowanej
24-25 maja Konferencja Naukowa "Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce"
24-25 maja I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne
27 kwietnia PWSZ w Chełmie gościła przedstawicieli firmy ITA – K. Pollak, M. Wieczorkowski Sp. J. którzy zaprezentowali atrakcyjną ofertę wyposażenia i usług w zakresie kompleksowych rozwiązań z dziedziny zaawansowanych systemów pomiarowych i narzędziowych.
23 kwietnia Seminarium Bolońskie pt.: „Budowanie programów studiów wg założonych efektów kształcenia z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji i z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)”.
12 kwietnia "Edukacja wczesnoszkolna – szanse i zagrożenia"– seminarium dydaktyczne
29 marca Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i wydawnictwo Nowa Era organizatorem konferencji otwartej: "Edukacja obronna na tle uwarunkowań krajowych i zagranicznych"
15, 22 marca Seminaria Naukowe prof. Claude Surry.
11 i 13 stycznia Seminaria pt.: "Technologie wspomagające projektowanie". Pierwsze z zakresu architektury. "Modelowanie, analiza i detalowanie konstrukcji budowlanej w Autodesk Revit Structure" oraz drugie z zakresu mechaniki "Nowy wymiar w Cyfrowym Prototypowaniu INVENTOR 2010".
2009
24 listopada IV Konferencja naukowa "GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce".
23 listopada

Konferencja naukowa pt. "Tradycje kolejowe Chełma" realizowana w ramach cyklu "Chełm nieznany".
3 listopada Spotkanie z Panem inż. Edwardem Kostrubiec – właścicielem przedsiębiorstwa KOMECH Zakład Obróbki Metali w Lublinie.
28 października

W PWSZ w Chełmie odbyła się prezentacja systemów rezerwacyjnych wraz z bezpłatną lekcją szkoleniową w zakresie CRS-computer reservation system /GDS-global distribution systems.

27 października "Służba na rzecz innych ponad własną korzyść" - spotkanie z przedstawicielem ROTARY CLUB
16 października Konferencja naukowa "IV LO – szkoła z przyszłością, bogata przeszłością" 90-lecie tradycji szkoły oraz 75 rocznica śmierci Patronki i założycielki, dr Jadwigi Młodowskiej przyczyniły się do zorganizowania w kaplicy św. Mikołaja w Chełmie konferencji naukowej.
5-9 lipca XVth Conference on Analytic Functions and Related Topics

4 czerwca

Konferencja studencka "4 czerwca 1989 – w drodze do wolności"

29-30 maja

VIII Konferencja Informatyki Stosowanej

29 maja

II Dyktando Chełmskie

14-15 maja Międzynarodowa konferencja naukowa "Chełm nieznany. Spór o kulturę pogranicza"
16 luty Konferencja wojewódzka "Kształcenie zawodowe w województwie lubelskim wobec oczekiwań pracodawców i rynku pracy"
2008
27 listopada Konferencja popularnonaukowa "Edukacja ekologiczna w ochronie przyrody"
6 listopada III Konferencja GIS i GPS w praktyce
30-31 maja VII Konferencja Informatyki Stosowanej
30 maja I Dyktando Chełmskie
16-17 maja Międzynarodowa konferencja naukowa "Pamięć i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu."
9 maja Konferencja warsztatowa "Fundusze europejskie. Jak je zdobyć?"
9 maja Seminarium naukowe "Kreowanie tożsamości gimnazjum w aspekcie realizacji podstawowych celów"
2007
7-8 listopada Seminarium MTS CAD/CAM v.7 z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
14-15 września Konferencja metodyczna "Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych"
22-28 lipca XIV Conference on Analytic Functions
1-4 lipca XIII Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna
24-25 czerwca Konferencja "Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych"
31 maja – 1 czerwca Międzynarodowa konferencja "Obsesje – Projekcje – Projekty, Forum Pograniczna"
29 maja Konferencja "Potrzeby rozwoju regionu pod względem technik teleinformatycznych"
25-26 maja VI Konferencja Informatyki Stosowanej
23-25 maja Konferencja "Konserwacja i rewitalizacja architektury w zespołach i krajobrazie - ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego i integracji regionów przygranicznych Polski i Ukrainy"
8-9 maja Seminarium "Budownictwo – stan obecny i perspektywy rozwoju"
19-20 kwietnia II Konferencja GIS i GPS w praktyce
19 marca Seminarium "Stan obecny i perspektywy rozwoju mechaniki i budowy maszyn"
2006
6 listopada Konferencja "Rozwój Infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i Europy"
19-20 października Konferencja "Znaczenie technik satelitarnych w działalności człowieka"
29-30 września Konferencja "Rola polskich i ukraińskich ośrodków naukowych w procesie budowania partnerstwa transgranicznego"
2-5 lipca XII Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna
8-10 czerwca Konferencja Spotkania polsko-ukraińskie. Literatura. Język. Kultura
26-27 maja V Konferencja Informatyki Stosowanej
20-21 kwiecień I Sympozjum GIS i GPS w praktyce
2005
30 czerwca – 3 lipca XI Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna
2-3 czerwca Konferencja "Związki Mikołaja Reja z ziemią chełmską. W 500 rocznicę urodzin poety"
20-21 maja IV Konferencja Entuzjastów Informatyki
15 luty Seminarium "Wykorzystanie technik satelitarnych w nawigacji oraz w systemach informacji geograficznej"
2004
28-29 maja III Konferencja Entuzjastów Informatyki
24-25 września I Konferencja Sztuka interpretacji. Kanon literatury angielskiej
2003
23-24 maja II Konferencja Entuzjastów Informatyki
2002
24-25 maja I Konferencja Entuzjastów Informatyki