Previous
czwartek, 08 gru 2022r.

Dla studentów

Instrukcja do logowania się do systemu Wirtualna Uczelnia:

Szczegółowa instrukcja logowania się do Systemu Wirtualna Uczenia Więcej >>

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w Wirtualnej Uczelni >>

Instrukcja wysyłania pracy dyplomowej w systemie Wirtualna Uczelnia >>

Wirtualna uczelnia >>

Studenci Instytutu Matematyki i Informatyki mają zapewniony bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoftu w ramach programu DreamSpark Premium (dawniej: MSDNAA Microsoft Developer Network Academic Alliance).

Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła z Wirtualnej Uczelni oraz następującego adresu https://auth.pwsz.chelm.pl.

* dostęp tylko dla studentów Instytutu Matematyki i Informatyki

Zarządzenie nr 30/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/XCIII/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2016/2017:

 

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne

03.10.2016 r. – 22.12.2016 r.

Przerwa świąteczna

23.12.2016 r. – 08.01.2017 r.

Zajęcia dydaktyczne

09.01.2017 r. – 05.02.2017 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

06.02.2017 r. – 15.02.2017 r.

Przerwa międzysemestralna

16.02.2017 r. – 22.02.2017 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 26 lutego 2017 r.

Dni rektorskie

31 października, 2 listopada 2017 r.


Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne

23.02.2017 r. – 12.04.2017 r.

Przerwa świąteczna

13.04.2017 r. – 19.04.2017 r.

Zajęcia dydaktyczne

20.04.2017 r. – 21.06.2017 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

22.06.2017 r. – 02.07.2017 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 22 września 2017 r.

Dni Rektorskie

2 maja, 16 czerwca 2017 r.

§ 2

Dzień 2 lutego 2017 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków, specjalności studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Prof. dr hab. Józef Zając

Zarządzenie nr 19/2015
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/LXXI/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2015/2016::

 

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2015 r. – 20.12.2015 r.

Przerwa świąteczna

21.12.2015 r. – 10.01.2016 r.

Zajęcia dydaktyczne

11.01.2016 r. – 04.02.2016 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

05.02.2016 r. – 14.02.2016 r.

Przerwa międzysemestralna

15.02.2016 r. – 21.02.2016 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 25 lutego 2016 r.


Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne

22.02.2016 r. – 23.03.2016 r.

Przerwa świąteczna

24.03.2016 r. – 30.03.2016 r.

Zajęcia dydaktyczne

31.03.2016 r. – 20.06.2016 r.

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

21.06.2016 r. – 03.07.2016 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

do 23 września 2016 r.

Dni Rektorskie

2 maja, 4 maja, 27 maja

§ 2

  1. Dzień 4 lutego 2016 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016, w środy, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
  2. Dzień 20 czerwca 2016 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, w czwartki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków, specjalności studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Prof. dr hab. Józef Zając