Previous
czwartek, 08 gru 2022r.

Studia podyplomowe

Centrum Studiów Podyplomowych

Kierownik: mgr Irena Gumowska

Samodzielny referent administracyjny - mgr Anna Nowak
Specjalista administracyjny – mgr Anna Szymańska
Referent administracyjny - Anna Suszczyk

Kontakt:PWSZ w Chełmie
Centrum Studiów Podyplomowych
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 52, p. 25
tel./fax 82 565-64-72
e-mail:

Informujemy, że Centrum Studiów Podyplomowych zostało przeniesione na ul. Pocztową 52 pok. 25.

Kierunki studiów podyplomowych:


Opłaty:
Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe
Bank PeKaO S.A. I O/Chełm
82 1240 2223 1111 0000 3591 4130

Uwaga: Osoby bezrobotne i osoby po 45 roku życia mogą ubiegać się o dofinansowanie we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.