Previous

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro

Termin składania ofert/Termin podpisania umowyPrzedmiot zamówieniaWybrano
2019-08-20Usługa świadczenia noclegów dla dwóch uczestników projektu „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”unieważnienie
2019-07-26Świadczenie usługi w zakresie opiekuna uczelnianego praktyk zawodowych studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie realizowanych w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”oferta
2019-07-05Usługa zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz obsługą techniczną statków powietrznych będących w Organizacji Obsługowej oraz CAMO PWSZ w Chełmieoferta
2019-06-27Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych) wraz z dostawą urządzeń do świadczenia usług dla PWSZ w Chełmieoferta
2019-06-25Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-06-19Usługa świadczenia stacjonarnych połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, komórkowych, międzynarodowych oraz faksów na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-06-11Dostawa odzieży roboczej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo na potrzeby realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”oferta
2019-06-05Wykonanie i dostawa informatorów, plakatów i ulotek dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieoferta
2019-06-03Wykonanie koncepcji funkcjonalnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego budowy budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Zamawiającego, który ma zostać wybudowany przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego w Chełmieoferta
2019-05-24Dostawa narzędzi i materiałów do stanowisk obsługowych studentów specjalności Mechanika Lotnicza w ramach programu pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” - II edycjaoferta


Postępowania o wartości poniżej 14 000 Euro przeprowadzone w ramach projektu pn. „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”