Previous

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro

Termin składania ofert/Termin podpisania umowyPrzedmiot zamówieniaWybrano


Postępowania o wartości poniżej 14 000 Euro przeprowadzone w ramach projektu pn. „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”