Previous

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2019-07-31Wykonanie i wdrożenie Platformy edukacyjnej SmartPWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”.
2019-06-14Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) w ilości 80 000 litrów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - II edycjaumowa
2019-06-07Dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100 LL (bez akcyzy) w ilości 80.000 litrów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2019-06-06Usługi edukacyjne w związku z realizacją praktyk zawodowych z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie oferta
2019-05-30Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie szkoleń praktycznych dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieumowa
2019-05-21Dostawa paliwa lotniczego WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 80.000 litrów wraz z najmem zbiornika do przechowywania paliwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – II edycjaunieważnienie
2019-05-07Dostawa części zamiennych do statków powietrznych Cessna 152 i 172 wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów PWSZ w Chełmieumowa
2019-04-30Dostawa paliwa lotniczego WA UL 91 (bez akcyzy) w ilości 80.000 litrów wraz z najmem zbiornika do przechowywania paliwa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2019-04-02Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów - na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmieumowa
2019-03-15Naprawa silnika samolotowego Lycoming O-235-L2C oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – II edycjaumowa
2019-03-08Dostawa wyrobów medycznych zużywalnych na potrzeby realizacji praktyk zawodowych przez studentów kierunku Pielęgniarstwo w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”oferta
2019-02-27Dostawa części zamiennych do statków powietrznych wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów PWSZ w Chełmieumowa
2019-02-25Naprawa silnika samolotowego Lycoming O-235-L2C oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2019-02-25Dostawa oprogramowania do zaawansowanej i szeroko pojętej kompleksowej statystycznej analizy danych dla PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”umowa
2019-02-22Usługi edukacyjne w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 – II edycjaumowa
2019-02-22Świadczenie usługi dostępu do sieci INTERNET oraz zestawienie i dzierżawa łączy do obsługi rozległej sieci transmisji danych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2019-02-19Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 – II edycjaumowa
2019-02-12Usługi edukacyjne w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 umowa
2019-02-05Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2019-02-01Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 umowa
2019-01-31Usługi edukacyjne w związku z realizacją zajęć dydaktycznych na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Elektrotechnika w PWSZ w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019umowa
2019-01-30Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie szkoleń praktycznych dla studentów specjalności lotniczych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmieumowa
2019-01-24Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych dla studentów specjalności lotniczych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmieumowa
2018-12-19Ubezpieczenie statków powietrznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2018-12-06Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Stosunki Międzynarodowe, Matematyka, Filologia, Pedagogika realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” umowa