Previous

TOEFL

TOEFL Test of English as a Foreign Language

Celem egzaminu TOEFL jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego skierowanym do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Pozytywny wynik egzaminu TOEFL jest niezbędnym wymogiem do bycia przyjętym na studia w ponad 4400 szkół wyższych i uniwersytetów na całym świecie. Ponadto, agencje rządowe oraz programy stypendialne korzystają z wyników egzaminu TOEFL do sprawdzenia znajomości języka angielskiego.

Egzamin TOEFL można zdawać na dwa sposoby: komputerowo oraz metodą tradycyjną. Wersję komputerową (CBT computer-based TOEFL) można zdawać przez cały rok w szkołach wyższych, uniwersytetach oraz centrach egzaminacyjnych pod patronatem Thomson Learning'. Egzamin dla osób zdających metodą tradycyjną (PBT paper-based TOEFL) można zdawać w jednej z 6 sesji egzaminacyjnych organizowanych każdego roku.

Wersja komputerowa (CBT) składa się z 4 sekcji:

  1. słuchanie (listening') sprawdzające umiejętności rozumienia języka angielskiego mówionego w Ameryce Północnej,
  2. struktura (structure') sprawdzająca umiejętności rozpoznania języka, który jest traktowany jako standardowy angielski pisany; językiem testowanym jest język formalny .
  3. czytanie (reading') sprawdzające umiejętności rozumienia krótkich form pisanych, tematyką i stylem przypominających teksty akademickie obowiązujące w szkołach wyższych oraz na uniwersytetach w Ameryce Północnej,
  4. pisanie (writing') sprawdzające umiejętności pisania w języku angielskim na zadany temat; formą obowiązującą jest esej .

 

Wersja tradycyjna egzaminu TOEFL (PBT) trwa około 3,5 godziny i składa się z 3 części:

  1. słuchanie (listening comprehension') sprawdzające umiejętności rozumienia języka angielskiego mówionego w Ameryce Północnej,
  2. pisanie (structure and writing expression') - sprawdzająca umiejętności rozpoznania języka angielskiego, traktowanego jako standardowy język pisany;
  3. czytanie (reading comprehension') sprawdzające umiejętności rozumienia nie specjalistycznych form pisanych.

Ponadto, każda osoba zdająca egzamin TOEFL metodą tradycyjną (PBT) jest zobowiązana do zdawania testu z języka pisanego (TWE Test of Written English). Test ten trwa około 30 minut i polega na napisaniu krótkiego eseju na zadany temat.

 

Koszt egzaminu (zarówno formatu CBT jak i PBT) to 130$.

Egzaminu nie można zdawać częściej niż 1 raz w miesiącu.

Egzamin jest ważny przez 2 lata od momentu zdania.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz listy centrów egzaminacyjnych jak i sposobu rejestracji odwiedź stronę internetową: www.ets.org/toefl