Previous

Lektorat Języka Łacińskiego

...beznadziejnym, Ikarowym lotem byłby cały wysiłek
kultury nowoczesnej, gdyby przez nierozwagę straciła
podporę tych skrzydeł, które jej przypiął geniusz
kultury klasycznej.

Gustaw PrzychodzkiLektor:
mgr Zofia Kupińska-Janiec

Język łaciński stanowi jeden z zasadniczych elementów wykształcenia humanistycznego. Dlatego zajmuje ważne miejsce w programie studiów na kierunkach filologicznych i historycznych, zarówno ze względów językoznawczych, jak i z uwagi na konieczność czytania oryginalnych tekstów łacińskich, inskrypcji, czy też dokumentów.

Znając podstawy łaciny zupełnie inaczej przystępuje się do nauki języków nowożytnych. Nie tylko gramatyka, ale duża część słownictwa są już znane. Przydatne są również umiejętności zdobyte przy tłumaczeniu i interpretowaniu tekstów.

Lektorat języka łacińskiego w PWSZ w Chełmie na kierunkach filologicznych (filologia angielska, germańska, polska) trwa 2 semestry w wymiarze 2 godzin tygodniowo i kończy się egzaminem.