Previous

Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English

Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English

PTE_atc_gen.pngStudium Języków Obcych oraz Centrum  Studiów Podyplomowych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie ogłasza powstanie otwartego autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego międzynarodowych egzaminów certyfikujących Pearson Test of English.

Jesteśmy na oficjalnej stronie jako centrum egzaminacyjne http://pearson.pl/pte-general/centra-egzaminacyjne

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku  i oczekiwaniom pracodawców stwarzamy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 różnych poziomach A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W ramach współpracy z czołową firmą edukacyjną Pearson oceniamy i weryfikujemy umiejętności językowe oraz poświadczamy znajomość języka angielskiego w przypadku osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym. 

Uzyskanie certyfikatu PTE General umożliwia, między innymi:

 • rozpoczęcie nauki lub podjęcie pracy za granicą
 • stworzenie nowych możliwości rozwoju
 • podniesienie własnych kwalifikacji
 • potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka
 • wyróżnienie się na rynku pracy

Egzaminy PTE General w Polsce:

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
 • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce – na poziomach od B1 do C2 – jako dokumenty  potwierdzające znajomość języka angielskiego -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
 • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie  języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych(klasy I-III) , jako że do dnia 1 września 2015 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego.

Egzaminy PTE General są honorowane na całym świecie przez:

FORMAT EGZAMINU
Egzaminy składają się z dwóch części:

 • Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania  i oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii..
 • Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Oceniany jest przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców naszej uczelni. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

POZIOMY I CZAS TRWANIA EGZAMINU

Poziom

Poziom zaawansowania

Czas trwania egzaminu

CEFR

Level A1

Poziom podstawowy

1h 15min

A1

Level1

Poziom średniozaawansowany niższy

1h 30min

A2

Level2

Poziom średniozaawansowany

1h 35min

B1

Level3

Poziom średniozaawansowany wyższy

 2h

B2

Level4

Poziom zaawansowany

2h 30min

C1

Level5

Poziom biegły

2h 55min

C2

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi testami PTE General http://pearsonpte.com/pte-general/practice-resources/

Sesje egzaminacyjne dla wszystkich poziomów organizowane są w maju, czerwcu i grudniu.

Cennik egzaminów w roku 2015

Poziom

Cena

Level A1

400zł/360zł*

Level 1

460zł/414zł*

Level 2

510zł/459zł*

Level 3

590zł/531zł*/**

Level 4

740zł/666zł*/**

Level 5

800zł/720zł*/**

* cena dla osób biorących udział w kursach przygotowawczych
**cena dla studentów PWSZ w Chełmie

KONTAKT:
 • Studium Języków Obcych, 22-100 Chełm, ul. Wojsławicka, pok. 003 
  Kierownik Studium: mgr Renata Jóźwiak tel. (82) 562 06 03  lub 507 021 251 
 • Centrum Studiów Podyplomowych ul. Pocztowa 52 pok. 25.
 • fax 82 565-64-72

Galeria »