Previous
czwartek, 08 gru 2022r.
Kontrast:
 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żólty
 • Kontrast żółto-czarny

15 Lat PWSZ

erasmus

erasmus

Pracownicy PWSZ w Chełmie w Radzie ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dodano: 2016-06-14

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek powołał 20 stałych członków Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej celem jest stworzenie płaszczyzny do współpracy między naukowcami z różnych dziedzin, tak aby mogli wymieniać poglądy dotyczące propozycji reform szkolnictwa wyższego i perspektyw jego rozwoju.

Na spotkaniu inaugurującym działalność rady wojewoda wręczył akty powołania wszystkim członkom. Wśród 20 wybranych osób znaleźli się również pracownicy PWSZ w Chełmie – dr hab. Paweł Skrzydlewski oraz dr Tomasz Zygmunt – prof. PWSZ.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy owocnej pracy na rzecz szkolnictwa wyższego.

Kolejny Sukces Studentów PWSZ w Chełmie

dodano: 2016-06-08

Na poznańskim lotnisku Kobylnica w dniach 25-28 maja odbyły się 59. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski. W kategorii Juniorskiej wystartowało trzech studentów specjalizacji pilotaż samolotowy. Życiowym wynikiem może pochwalić się Eryk Auguścik, który zajął IV miejsce. Dobre lokaty wywalczyli również Mateusz Kaliński (VI) oraz Dominik Dąbrowski (VI).

W lądowaniach juniorskich najlepszy okazał się Mateusz Kaliński, który wraz z dwoma zawodnikami Aeroklubu Krakowskiego zajął pierwsze miejsce. Trzecie miejsce na podium przypadło Erykowi Auguścikowi.

Zawody w Poznaniu były drugimi zawodami w lataniu precyzyjnym w tym roku. Ostatnie, zamykające puchar odbędą się w Krakowie – będzie to oraz 54. Lot Południowo-Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki, impreza ta połączona jest z Małopolskim Piknikiem Lotniczym.

Płatne praktyki dla studentów PWSZ-ów

dodano: 2016-06-08

Już niedługo ruszają płatne praktyki dla studentów PWSZ-ów, dzięki nowemu programowi realizowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie przyszłości”, działanie 6. pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy i wyposażenie ich w miękkie kompetencje, podniesienie jakości nauki i dydaktyki, wzmacnianie pozycji polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej – oto „Uczelnie przyszłości”.

Należy podkreślić, że proponowany program jest rozwiązaniem systemowym, który umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz trwałe wdrożenie płatnych praktyk dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Dzięki temu działaniu zostanie stworzony ogólnopolski, jednolity system praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym w PWSZ. Przewidziana kwota na realizację tego działania to ok. 136 mln zł.

W myśl programu dzięki wprowadzonym zmianom studenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zostaną lepiej przygotowani do wykonywania zawodu, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto na polskich uczelniach zostanie podniesiona jakość kształcenia, a także zwiększy się znaczenie polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.

Szkolnictwo wyższe musi się zmieniać. Europa i świat, szukają najlepszych rozwiązań, żeby podnosić jakość kształcenia i jak najlepiej przygotować absolwentów do potrzeb rynku pracy. Polska potrzebuje „Uczelni przyszłości”, które będą kształcić twórczych obywateli otwartych na nowe wyzwania rynku pracy i zmieniające się otoczenie – czytamy na stronie www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PWSZ w Chełmie będzie beneficjentem tego 3-letniego projektu. Pieniądze przekazane zostaną bez konkursu, gdyż właśnie do takich uczelni skierowane jest to zadanie.

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

dodano: 2016-06-06

Najzdolniejsi studenci z naszego regionu otrzymali 24 maja stypendia z rąk marszałka województwa lubelskiego. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie wyróżniono 208 studentów szkół wyższych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także wykazali się dodatkowymi osiągnięciami.

Stypendia zostały przyznane przede wszystkim za wysokie wyniki w nauce, a także za osiągnięcia w następujących rodzajach działalności t. j. praca w kole naukowym, działalność popularnonaukowa, praca naukowo-badawcza, studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych, studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów, studia międzyobszarowe, publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach naukowych, patenty, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe oraz działalność w wolontariacie.

Stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie:

 • Gaj Martyna – kierunek Rolnictwo
 • Gąsior Paulina – kierunek Rolnictwo
 • Greniuk Anna – kierunek Rolnictwo
 • Kapeluszna Magdalena – kierunek Rolnictwo
 • Kramczyk Wioletta – kierunek Rolnictwo
 • Medak Angelika – kierunek Rolnictwo
 • Miszczak Amanda – kierunek Pedagogika
 • Wójcik Marlena – kierunek Rolnictwo

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom.

Galeria »

Plebiscyt na najsympatyczniejszego wykładowcę PWSZ w Chełmie 2015/2016

dodano: 2016-05-31

W dniach od 1 do 15 czerwca zostanie przeprowadzona pierwsza edycja „Plebiscytu na najsympatyczniejszego wykładowcę PWSZ w Chełmie 2015/2016”, zorganizowanego przez studentki III roku Filologii polskiej: Karolinę Mil i Joannę Pacześniak. Pomysłodawczynie konkursu zrealizują anonimowe ankiety wśród studentów na poszczególnych kierunkach. Studenci będą mogli z listy wybrać dwóch wykładowców, którzy ich zdaniem zasługują na to miano. Na każdym kierunku zostanie wyłonionych dwóch nauczycieli akademickich, którzy uzyskają tytuł „Najsympatyczniejszego wykładowcy”. Ogłoszenie wyników planowane jest na 15 czerwca br.

Więcej »

PWSZ w Chełmie nominowany do nagrody EDUinspiracje 2016

dodano: 2016-05-24

Z ogromną przyjemnością informujemy, że PWSZ w Chełmie jako jedna z pięciu uczelni w Polsce została nominowana do nagrody EDUinspiracje 2016 w kategorii Szkolnictwo Wyższe za realizację projektu pt. Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo Wyższe.

Celem konkursu jest :

 • wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
 • promocja rezultatów projektów wśród instytucji i osób zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, kultury, młodzieży i sportu;
 • wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem.

Nominacje wraz z uzupełnioną dokumentacją oceniają eksperci wewnętrzni FRSE, którzy przygotowują rekomendacje dla Kapituły konkursu. Końcowego wyboru laureatów dokonuje Kapituła.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbędzie się w listopadzie.

Więcej »