Previous
czwartek, 08 gru 2022r.
Kontrast:
  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żólty
  • Kontrast żółto-czarny

15 Lat PWSZ

erasmus

erasmus

Dzień otwarty WIZZAIR w PWSZ w Chełmie

dodano: 2016-11-18

Linia lotnicza WIZZAIR zaprasza wszystkich studentów specjalności lotniczych PWSZ w Chełmie na spotkanie promujące firmę WIZZAIR jako przyszłego pracodawcę dla absolwentów posiadających licencje lotnicze.

Podczas spotkania studenci będą mieli okazję wysłuchania czynnych pilotów oraz przedstawicieli działu rekrutacji linii WIZZAIR, którzy przedstawią proces rekrutacji na stanowisko pilota, a także wymagania, jakie należy spełniać by przystąpić do rekrutacji, specyfikę pracy w kokpicie Airbusa oraz współczesne narzędzia pracy w zawodzie.

Spotkanie zakończy się panelem dyskusyjnym.

Spotkanie odbędzie się 01 grudnia 2016 r., w auli 113 budynek C ul. Pocztowa 54 Chełm, godz. 12.30-15.00

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie

dodano: 2016-11-14

8 listopada 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil. Konferencję otworzył i przywitał przybyłych gości dr n. med. Hubert Słodziński - Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych. Sympozjum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziło ponad 150 uczestników, w tym: pracowników naukowych z polskich ośrodków akademickich, pracowników zakładów opieki zdrowotnej oraz pracowników i studentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie. Bogaty wachlarz tematów podczas sesji plenarnej oraz sesji tematycznych zachęcał uczestników do licznych rozmów i dyskusji.

Galeria »

Studenci Katedry Stosunków Międzynarodowych z wizytą w Łucku

dodano: 2016-11-07

11 października 2016 r. na zaproszenie Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku z roboczą wizytą na Wołyniu przebywała grupa studentów Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie: Denys Vinnitskyi, Denys Hryhoriev i Nazar Vyshomirskyi. Okazją do spotkania był odbywający cykl spotkań dotyczących kształcenia specjalistów w zakresie nauk o państwach i stosunkach międzynarodowych.

Studenci PWSZ w Chełmie między innymi uczestniczyli w tzw. okrągłym stole, którego tematem wiodącym były perspektywy rozwoju Wydziału Stosunków Międzynarodowych WNU. W trakcie dyskusji studenci z PWSZ podzielili się ze swoimi kolegami z Łucka informacjami na temat możliwości podejmowania przez Ukraińców studiów w Chełmie, wykładanych przedmiotów, możliwości zakwaterowania itp.

Opiekun grupy dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie informując o szczegółach studiów w Katedrze Stosunków Międzynarodowych zobowiązał się jednocześnie do przekazania kierownictwu Katedry i Instytutu Neofilologii planowanych przez stronę ukraińską zadań do ewentualnej wspólnej realizacji.

Wyjazd był możliwy dzięki życzliwości władz PWSZ w Chełmie oraz Fundacji Partnerstwo i Współpraca, która w części wyjazd sfinansowała.

Fundacja była też fundatorem specjalnego pucharu, który prof. Andrzej Wawryniuk, prezes Zarządu Fundacji wręczył doc. Siergiejowi Fedoniukowi, dziekanowi Wydziału Stosunków Międzynarodowych WNU w Łucku.

Studia magisterskie w PWSZ w Chełmie

dodano: 2016-11-03

PWSZ w Chełmie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywną decyzję w sprawie uruchomienia pierwszego kierunku magisterskiego. Uczelnia będzie kształcić na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. Studia będą miały profil praktyczny, a program będzie skupiony na rozwijaniu kompetencji i umiejętności.

Decyzja »

Międzynarodowa konferencja w PWSZ w Chełmie

dodano: 2016-10-27

W dniach 24-25.10.2016 roku w PWSZ w Chełmie odbywała się międzynarodowa konferencja pt. ,,Samorząd terytorialny Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwoju regionalnego”. Współorganizatorami tego wydarzenia były: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Samorząd Miasta Chełm, Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa), Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina) oraz Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia). Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania w PWSZ w Chełmie Ośrodka Badań nad Samorządem Terytorialnym Europy Środkowo-Wschodniej oraz wręczenie nagród dla zwycięzców II Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Patronat honorowy nad tymi przedsięwzięciami sprawowali: Senator RP - prof. dr hab. Józef Zając, Prezydent Miasta Chełm - Agata Fisz oraz JM Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil.

Galeria »

Wojewoda Lubelski w Centrum Studiów Inżynierskich

dodano: 2016-10-25

Dr hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, w dniu 24 października br. odwiedził Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich. Rektor PWSZ w Chełmie - dr inż. Arkadiusz Tofil zaprezentował wysokiej klasy aparaturę badawczo-naukową, nowoczesny park maszynowy oraz obiekty laboratoryjne zapewniające zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie. Tematem spotkania było współczesne kształcenie inżynierów, otwartość Uczelni na współpracę naukowo-badawczą z przemysłem oraz potencjał PWSZ w Chełmie w kreowaniu rozwoju technologicznego firm Lubelszczyzny.

Galeria »