Previous
piątek, 07 paź 2022r.
Kontrast:
  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żólty
  • Kontrast żółto-czarny

15 Lat PWSZ

erasmus

erasmus

Seminarium Studyjne w Centrum Studiów Inżynierskich

dodano: 2016-10-24

W dn. 21.10.2016r. w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyło się kolejne Seminarium Studyjne. Gośćmi honorowymi tego Seminarium było Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów, skupionych przy firmie Sigma S.A. i Hajduk Group Sp. z o.o. Stowarzyszenie SKI działa od 2011r. i przyświeca mu idea promowania myśli technicznej, zachęcanie do kreatywnego myślenia, poznawanie oraz otwieranie się na nowe osiągnięcia techniczne, w tym również naukowe. Seminarium było połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych laboratoriów CSI PWSZ w Chełmie ale także sesjami i pokazami praktycznymi. Pozwoliło to uczestnikom na zapoznanie się możliwościami badawczymi, stanowiącymi podstawę współpracy pomiędzy Uczelnią a firmą Sigma S.A. i Hajduk Group Sp. z o.o.

Spotkaniu patronował Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr inż. Arkadiusz Tofil. Władze Zarządu Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów reprezentował Prezes Zarządu, Pan Tomasz Fic. W spotkaniu wziął udział także Prezes Zarządu Jan Hajduk oraz V-ce Prezes Zarządu Dariusz Dudziński. Seminarium prowadził z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie, dr inż. Jerzy Józwik. Efektem spotkania, były skonkretyzowane plany rozwoju i rozszerzenia dalszej współpracy, w tym głównie realizacja projektów rozwiązujących konkretne problemy techniczne przemysłu.

Galeria »

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

dodano: 2016-10-23

21 października br. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej w Depułtyczach Królewskich odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości”. Podczas spotkania dr inż. Arkadiusz Tofil, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, podziękował wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie publikacji elektronicznej w postaci gry interaktywnej, która została opracowana przez młodzież polsko-ukraińską. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz drobne upominki. W projekcie uczestniczyli studenci z trzech uczelni partnerskich: Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Projekt w całości został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Galeria »

VIII Festiwal Kultury Polskiej w Lubomlu z udziałem PWSZ w Chełmie

dodano: 2016-10-23

Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uczestniczyli w Festiwalu Kultury Polskiej, który odbył się 20 października b. w Rejonowym Domu Kultury w Lubomlu. Festiwal ten zorganizowany został już po raz ósmy przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego na Wołyniu z siedzibą w Lubomlu. Podstawowym celem festiwalu jest propagowanie języka polskiego i kultury polskiej wśród Polaków zamieszkałych na Ukrainie, a także integracja i aktywizacja środowiska polskiego. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej, Pan Włodzimierz Pedycz, wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Dzieci i młodzież otrzymały także upominki, ufundowane przez PWSZ w Chełmie, które przekazała dr Lucyna Sikorska.

Warto podkreślić, że nasza Uczelnia już kilka lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiej w Lubomlu, którego członkowie wielokrotnie gościli w PWSZ w Chełmie. Współpraca ta dotyczy także realizacji projektów w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Obecnie PWSZ w Chełmie jest w trakcie realizacji projektu „Bliżej Polski. Spotkania z językiem polskim i kulturą polską”, współfinansowanego ze środków Senatu RP.

Galeria »

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie

dodano: 2016-10-18

Pieśnią Gaudeamus Igitur w dniu 17 października 2016 roku studenci UTW w Chełmie uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki 2016/2017. W wydarzeniu uczestniczyli studenci UTW wraz z rodzinami, przyjaciółmi oraz przedstawiciele władz PWSZ w Chełmie i Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku otworzył Rektor PWSZ w Chełmie– dr inż. Arkadiusz Tofil, życząc studentom powodzenia i sukcesów.

Uczelnia od lat angażuje się w realizację idei kształcenie ustawicznego. Studenci UTW to osoby w różnym wieku, które chcą nieustannie poszerzać swoją wiedzę i poznawać nowych przyjaciół. Zajęcia to również doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, dlatego ich program dostosowany jest do zgłaszanych potrzeb. W programie nauczania są wykłady i seminaria, między innymi z historii, przyrody i sztuki. Słuchacze mogą uczyć się również języków obcych i obsługi komputera. Ponadto studenci mogą uczestniczyć w zajęciach teatralnych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych. Uniwersytet Trzeciego Wieku spełnia swoje zadanie w zakresie ułatwienia osobom starszym nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów społecznych i przyjaźni.

Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Architektura jako system znaków i symboli na przykładzie budowli regionu chełmskiego” - wygłosił mgr Zygmunt Gardziński.

Galeria »

„Via Bruksela” – konkurs pod patronatem Krzysztofa Hetmana

dodano: 2016-10-17

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszej Uczelni do udziału w III edycji konkursu „Via Bruksela” organizowanego przez Krzysztofa Hetmana – Posła do Parlamentu Europejskiego. Nadrzędnym celem konkursu jest stworzenie młodym ludziom szansy na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, a także promowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej funkcjonowania. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów. Uczestnicy proszeni są o napisanie eseju na temat: „Europa po Brexicie. Początek końca czy też szansa na wzmocnienie integracji?”.

Nagrodą w konkursie są dwa płatne staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Regulamin konkursu

PWSZ w Chełmie na 7-ej Nocy w Instytucie Lotnictwa

dodano: 2016-10-16

14 października br. PWSZ w Chełmie po raz kolejny wzięła udział w największej w Polsce nocnej imprezie edukacyjnej, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego oraz promocja zawodów inżynierskich. Wydarzenie odbyło się na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Ta niezwykła impreza skierowana jest do wszystkich wielbicieli lotnictwa, samolotów, kosmosu, nauki, techniki, a także dla tych, którzy są ciekawi świata i lubią aktywnie spędzać czas wolny. Największą atrakcją tegorocznej edycji imprezy był przylot samolotu wielozadaniowego F-16, myśliwca MiG-29 oraz samolotu transportowego CASA C295M. Goście mieli również wyjątkową okazję spotkać twórców filmu „Dywizjon 303”, podziwiać piękno latających maszyn, pojawił się Zespół Akrobatyczny „Żelazny” wraz z samolotem. Szczególnym wyróżnieniem podczas imprezy, była premiera śmigłowca SD-150 Hero produkcji PZL Świdnik/Leonardo Helicopters. Łącznie tym roku można było z bliska obejrzeć prawie 30 samolotów i śmigłowców – w tym także, samolot PS-28 Cruiser z PWSZ w Chełmie. Stoisko naszej Uczelni, jak co roku, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, dzięki ciekawie prezentowanej ofercie edukacyjnej w zakresie specjalności lotniczych oraz eksponatom, które zwiedzający mogli obejrzeć m. in. symulator lotu oraz przekroje części lotniczych.

Galeria »